BAŞKANIN MESAJI

Kooperatifçiliğin tarihçesi insanoğlunun var oluşuna kadar dayanmaktadır. Anadolu' da Kooperatifçiliğin basit şekli 'imece' olup, onlarca yıldır yaşatılmaktadır. Osmanlıda Kooperatifçiliğin 1879' da memleket sandıkları nizamnamesi ile Mithat Paşa tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu süreç Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında 1850 sayılı Kooperatifçilik Kanunu ile devam ettirilmiştir. Kooperatifler her ne olursa olsun temel özelliklerinden, değer ve ilkelerinden ödün vermedikleri sürece daha güçlü hale gelecektir.

Ülkemizin gelişmesinde, birliğin, beraberliğin ve huzurun sağlanmasında büyük rol oynayacaktır.

Ahmet ÇAVUŞ

Yönetim Kurulu Başkanı